Mediator

Role i zadania

Mediator to bezstronna i niezależna osoba trzecia, specjalista od rozwiązywania konfliktów, której celem jest pomoc stronom w zawarciu satysfakcjonującego porozumienia.

 

Mediator

  • nie ocenia i wskazuje winnego
  • nie jest sędzią, nie wydaje „wyroku”
  • nie narzuca stronom swoich rozwiązań
  • umożliwia stronom spokojną rozmowę
  • pomaga w „ostudzeniu emocji”
  • wspiera strony w szukaniu rozwiązań