Kim jest mediator?

Mediator to bezstronna i niezależna osoba trzecia, specjalista od rozwiązywania konfliktów, której celem jest pomoc stronom w zawarciu satysfakcjonującego porozumienia.
MEDIATOR UMOŻLIWIA

Znalezienie
Rozwiązania

Mediator to niezależnym specjalistą od rozwiązywania konfliktów. Jego celem jest pomoc stronom w znalezieniu rozwiązania sytuacji konfliktowej i zawarcia satysfakcjonującego porozumienia. Mediator nie przedstawia ani nie narzuca rozwiązań. Jego działania dążą do tego, by strony mogły przedstawić swoje stanowiska. Jest wykwalifikowany w obniżaniu temperatury sporu, umożliwieniu wzajemnej komunikacji, określaniu przeszkód na drodze do porozumienia i identyfikowaniu prawdziwych potrzeb.

Celem mediatora jest odnalezienie rozstrzygnięcia, które zaspokoi potrzeby stron, będzie sprawiedliwe i możliwe do wykonania. Jednak to zawsze strony pozostają decydentami.

Ważne jest aby mediator był bezstronny i neutralny – gwarantuje to skuteczność procesu mediacji.

  • nie ocenia i wskazuje winnego
  • nie jest sędzią, nie wydaje „wyroku”
  • nie narzuca stronom swoich rozwiązań
  • umożliwia stronom spokojną rozmowę
  • pomaga w „ostudzeniu emocji”
  • wspiera strony w szukaniu rozwiązań
POTRZEBUJESZ WSPARCIA

w sporze sportowym?

Potrzebujesz wsparcia

w sporze sportowym?

Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.