Jak skorzystać z mediacji

Mediacja jest rozwiązaniem znacznie prostszym i mniej sformalizowanym niż droga sądowa. Właśnie dzięki temu jest od niego zarówno tańsza jak i szybsza.
Aby skorzystać z medjacji

Wystarczy Kilka
Prostych Kroków

W przeciwieństwie do sądów nie musisz wynajmować przedstawicieli, przechodzić przez skomplikowaną ścieżkę formalną czy zakładać spraw. Poniżej możesz zobaczyć jak wygląda pełny proces mediacyjny.

KROK 1Skontaktuj się

Skontaktuj się z nami - przez formularz lub telefonicznie. Odpowiemy na wszystkie pytania i stwierdzimy, czy sprawa nadaje się do mediacji.

KROK 2Wypełnij wniosek o mediacje

Można to zrobić elektronicznie na naszej stronie lub pobrać wniosek i przesłać wypełniony jako skan mailem lub tradycyjną pocztą.

KROK 3Pierwszy kontakt

Mediator skontaktuje się z Tobą, potwierdzi otrzymanie wniosku, omówi sprawę i dalsze procedury, prześle projekt umowy o mediację.

KROK 4Kontakt z drugą stroną

Mediator skontaktuje się z drugą stroną, przedstawi korzyści i zasady mediacji, poprosi o zgodę na proces i wystosuje zaproszenie na mediację.

KROK 5Spotkania mediacyjne

Mediator wyznacza dogodny dla wszystkich termin spotkania lub spotkań mediacyjnych. Jeśli jest taka potrzeba proces może się także odbywać online.

KROK 6Podpisanie ugody

Mediator sporządza ugodę, która zawiera wypracowane przez strony porozumienie. Przygotowuje także protokół z mediacji

KROK 7Zatwierdzenie ugody

Jeśli jest taka potrzeba, strony mogą złożyć do sądu wniosek o zatwierdzenie ugody. W takim wypadku sąd dodatkowo nadaje jej klauzulę wykonalności

KROK 8Sukces!

To kończy mediację. Pozostaje jedynie wprowadzić w życie wypracowane przez siebie postanowienia ugody!
MEDIACJA

Bez
Wątpliwości

Gdzie odbywa się mediacja?

Spotkanie mediacyjne może się odbyć w każdym neutralnym miejscu, na terenie kraju i za granicą. Jeżeli strony nie chcą się ze sobą spotykać mediator może spotykać się z każdą z nich osobno (mediacja pośrednia). Mediacja może być również prowadzona z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Czy muszę mieć zgodę drugiej strony?

Nie musisz pytać drugiej strony, czy zgadza się na mediację, zrobi to za Ciebie Mediator.

FAQ

Częste
Pytania

W tym miejscu znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Jakie są koszty mediacji?

W przypadku mediacji prowadzonej na podstawie umowy stron z mediatorem (mediacja umowna) koszty określa mediator, w przypadku mediacji kierowanej przez sąd (sprawa jest w sądzie i sąd kieruje strony do mediator, aby spróbowały wypracować porozumienie) wysokość kosztów za mediację jest określona w Rozporządzeniu i nie ma tutaj dowolności. Z założenia mediacja ma być metodą tańszą od arbitrażu oraz postępowania sądowego.

Kto ponosi koszty mediacji?

Koszty mediacji z reguły strony ponoszą po połowie, chyba że umówiły się inaczej. Niekiedy strona proponująca mediację deklaruje pokrycie kosztów, ale najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest „dzielenie się kosztami mediacji po połowie”.

Na czym polega praca mediatora?

Mediator ma wiele zadań i ról. Na początku musi zachęcić strony do tego, aby zaczęły ze sobą rozmawiać, negocjować. Musi uzdrowić komunikację między stronami, bo często jest ona zerwana, niekiedy staje się posłańcem przekazujący informacje. Mediator ma umożliwić stronom spokojną rozmową, rzeczowe negocjacje, pomóc w szukaniu rozwiązań (przy czym Mediator ich stronom nie wskazuje), dojście do porozumienia.

Co oznacza dobrowolność mediacji?

Dobrowolność mediacji to konieczność wyrażenia na nią zgody przez strony konfliktu. W mediacji nic nie dzieje się bez woli stron, które muszą wyrazić zgodę na samą mediację, na osobę mediatora, na sposób prowadzenia mediacji, w końcu na treść porozumienia, jakie zostanie zawarte. Dobrowolność oznacza także, iż na każdym etapie strony mają możliwość zrezygnowania z mediacji.

Ile trwa mediacja?

Czas trwania mediacji zależy od rodzaju sporu, stopnia jego skomplikowania, od zaangażowania stron i warsztatu pracy mediatora. Porozumienie może zostać wypracowane w ciągu jednego spotkania (z reguły trwającego ok. 3 godzin) lub w ciągu 2-3 kolejnych. Niekiedy strony umawiają się z mediatorem na rozmowy trwające cały dzień, aby w ciągu jednego spotkania doprowadzić do zakończenia sprawy i podpisania ugody.

Czy w mediacji strony muszą się ze sobą spotykać?

Nie ma konieczności osobistego spotkania stron i na etapie negocjacji (szukania rozwiązań) mediacja może mieć formę pośrednią, kiedy mediator spotyka się kolejno ze stronami i przekazuje im informacje oraz negocjuje warunki porozumienia aż do wypracowania ostatecznej treści. Strony spotykają się przy podpisaniu ugody.

Kto może być mediatorem?

Mediatorem może być osoba przygotowana do pełnienia tej roli, specjalista od rozwiązywania konfliktów i komunikacji, który ma wiedzę i umiejętności konieczne do pomocy stronom w wypracowaniu porozumienia. To przygotowanie to m.in. umiejętność stosowania w poszczególnych etapach mediacji odpowiednich technik i narzędzi oraz poradzenia sobie z emocjami stron, znajomość faz konfliktu, znajomość przepisów prawnych koniecznych do zredagowania ugody, która musi być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Ułatwieniem pracy mediatora jest także jego wiedza specjalistyczna w sprawach będących przedmiotem sporu.

Co w sytuacji, gdy druga strona nie wyraża zgody na mediacje?

Często strony, które początkowo nie wyrażały zgody na mediację zmieniają zdanie po rozmowie z mediatorem, który poprzez pokazanie zalet mediacji jest w stanie zachęcić je do uczestnictwa w niej. Jeżeli mediację inicjuje jedna ze stron (składa wniosek o mediację nie pytając drugiej strony) mediator kontaktuje się z drugą stroną i(telefonicznie i/lub listownie) i odbiera od niej zgodę na mediację. Ma okazję wyjaśnić czym jest mediacja i czemu służy, odpowiedzieć na pytania, rozwiać wątpliwości, umówić się na wstępne spotkanie tylko z jedną stroną. Do rozpoczęcia mediacji i jej prowadzenia konieczna jest zgoda dwóch stron.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA

w sporze sportowym?

Potrzebujesz wsparcia

w sporze sportowym?

Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.