Wniosek o mediację

Na tej stronie możesz złożyć cyfrowy wniosek o mediację lub pobrać jego wersję w pliku pdf.

  Wnoszę o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i wskazanie Mediatora w sprawach sportowych.

  Jednocześniej informuję, że:

  Dane wnioskodawcy

  Osoba do kontaktu

  Dane drugiego uczestnika sporu

  Osoba do kontaktu

  Numer rachunku bankowego Centrum Mediacji Sportowej

  Fundacja Centrum Mediacji Sportowej DAUERMAN
  03 1090 2590 0000 0001 3123 1534 (Santander Bank Polska S.A.)

  Poniżej możesz także pobrać wniosek w wersji PDF

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA „CENTRUM MEDIACJI SPORTOWEJ DAUERMAN” z siedzibą we Wrocławiu przy ul Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław ( bud. MIDPOINT 71, CITYSPACE I p. ),, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573893, NIP: 8992772803, REGON: 362437239, e-mail: biuro@centrummediacjisportowej.pl, tel. +48 501 518 391;
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
  • Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celu prowadzenia mediacji;
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
  • Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
  • Udostępnione przez Ciebie dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim;
  • Administrator danych bez Twojej zgody nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
  Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
  ul. Powstańców Śląskich 9
  53-332 Wrocław
  Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
  Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
  ul. Powstańców Śląskich 9
  53-332 Wrocław
  Znajdziesz na stronieMenu
  Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

  Copyright by BoldThemes. All rights reserved.