Wniosek o mediację

Na tej stronie możesz złożyć cyfrowy wniosek o mediację lub pobrać jego wersję w pliku pdf.

  Wnoszę o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i wskazanie Mediatora w sprawach sportowych.

  Jednocześniej informuję, że:

  Dane wnioskodawcy

  Osoba do kontaktu

  Dane drugiego uczestnika sporu

  Osoba kontaktowa z drugiej strony sporu

  Numer rachunku bankowego Centrum Mediacji Sportowej

  Fundacja Centrum Mediacji Sportowej DAUERMAN
  03 1090 2590 0000 0001 3123 1534 (Santander Bank Polska S.A.)

  Poniżej możesz także pobrać wniosek w wersji PDF

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA „CENTRUM MEDIACJI SPORTOWEJ DAUERMAN” z siedzibą we Wrocławiu przy ul Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław ( bud. MIDPOINT 71, CITYSPACE I p. ),, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573893, NIP: 8992772803, REGON: 362437239, e-mail: biuro@centrummediacjisportowej.pl, tel. +48 501 518 391;
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
  • Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
  • Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celu prowadzenia mediacji;
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
  • Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
  • Udostępnione przez Ciebie dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim;
  • Administrator danych bez Twojej zgody nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
  Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
  ul. Powstańców Śląskich 9
  53-332 Wrocław
  Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
  Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
  ul. Powstańców Śląskich 9
  53-332 Wrocław
  Znajdziesz na stronieMenu
  Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

  2023 Copyright by CMS. All rights reserved.