O nas

Głównym celem działalności Centrum Mediacji Sportowej jest pomoc środowisku sportowemu w rozwiązywaniu konfliktów powstałych w związku z profesjonalnym i amatorskim uprawianiem sportu poprzez wykorzystanie idei mediacji.
MEDIACJA SPORTOWA

Znajdujemy Dobre
Rozwiązania

https://centrummediacjisportowej.pl/wp-content/uploads/2022/11/onas2.webp

Mediacja jako metoda polubownego rozwiązywania sporów sportowych ma szczególne znaczenie w tych sprawach, w których strony współpracują ze sobą od dłuższego czasu i mają w perspektywie dalszą współpracę. Korzyści płynące z mediacji to przede wszystkim:

 • Czas – postępowanie mediacyjne jest szybsze niż sprawy sądowe
 • Koszty – jest też zazwyczaj zdecydowanie tańsze
 • Zachowanie relacji – mediacja opiera się na rozmowie. Proces mediacyjny pozwala zrozumieć drugą stronę i zachować dobre relacje
 • Wpływ na wynik – w przeciwieństwie do spraw sądowych – w postępowaniu mediacyjnym to strony ustalają rozwiązanie
 • Win-Win – ponieważ to strony ustalają rozwiązanie – a nie jest im ono narzucane z zewnątrz – możliwe jest wypracowanie takiego porozumienia, z którego wszyscy będą zadowoleni!

Centrum prowadzi postępowania mediacje na etapie przedsądowym oraz sądowym w szeroko rozumianych sprawach sportowych, za wyjątkiem spraw dyscyplinarnych i związanych ze stosowaniem dopingu. Centrum oferuje najwyższą jakość mediacji prowadzonych przez doświadczonych, profesjonalne przygotowanych mediatorów mających znajomość przepisów prawa sportowego oraz specyfiki spraw sportowych.

FUNDATORTomasz Dauerman

Fundator i pomysłodawca Centrum Mediacji Sportowej, radca prawny i ekspert zakresu prawa sportowego:
 • radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem
 • założyciel kancelarii prawa sportowego i gospodarczego DAUERMAN
 • prekursor prawa sportowego w Polsce
 • założyciel portalu prawosportowe.pl
 • Honorowy Prezes Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich
 • Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki Business Centre Club
 • ekspert platformy CROWDWAY.PL z obszaru sportu i turystyki
 • oficjalny lobbista w polskim parlamencie w procesach legislacyjnych dotyczących regulacji z zakresu prawa sportowego
 • wykładowca akademicki, autor ponad 250 publikacji
 • współtwórca sportowego sądownictwa polubownego
 • zwolennik mediacji sportowej
https://centrummediacjisportowej.pl/wp-content/uploads/2022/11/tomaszdauerman.webp

DYREKTOR CMSGrażyna Górska

Dyrektor Centrum Mediacji Sportowej, mediator sądowy w sprawach cywilnych, sportowych, gospodarczych, pracowniczych, trener mediacji.
 • Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu
 • założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl
 • mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl
 • mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
 • mediator w sprawach sportowych, cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, prowadzący mediacje umowne i na zlecenia sądów,
 • trener mediacji VCC, szkoleniowiec,
 • wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,
 •  współpracuje z  Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami,
 • mediator w firmach rodzinnych, współpracujący z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,
 • mediator w sprawach rodzinnych, karnych i karnych dla nieletnich,
 • mediator na stałe współpracujący z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu www.zig.pl
 • organizatorka ogólnopolskich cyklicznych Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl, odbywających się od 2011 r.,
 • prelegentka i panelistka na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji,
 • uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów,
 • autorka licznych artykułów i publikacji dotyczących mediacji.
https://centrummediacjisportowej.pl/wp-content/uploads/2022/11/grazynagorska.webp
POTRZEBUJESZ WSPARCIA

w sporze sportowym?

Potrzebujesz wsparcia

w sporze sportowym?

Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.