SPORY I KONFLIKTYO Charakterze
Instytucjonalnym

Pomagamy w sporach toczonych pomiędzy związkami sportowymi, klubami, organizatorami wydarzeń sportowych, właścicielami obiektów etc. Mamy doświadczenie w pracy w strukturach sportu i godzeniu wielu grup interesów.

Sport to też biznes. A tam gdzie biznes, to pieniądze, które są często zarzewiem konfliktu. Rozwiązujemy kłótnie pomiędzy klubami, klubem a jego byłym sponsorem, klubem i związkiem sportowym, klubem i organizatorem jego eventu, czy właścicielem obiektu sportowego. To szukanie kompromisu z jednostkami samorządu terytorialnego, Urzędem Pracy, czy ZUS-em.

To wygaszanie sporów między związkami sportowymi toczonymi o prym w danej dyscyplinie sportowej, to ugoda z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i z innymi organami administracyjnymi. To także szukanie kompromisów z organizacjami międzynarodowymi – tu nie ma granic, można rozmawiać ze wszystkimi na całym świecie, tak jak konflikty mogą się zrodzić wszędzie.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA

w sporze sportowym?

Potrzebujesz wsparcia

w sporze sportowym?

Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.