Rozwiązujemy Problemy
w Sporcie

PROFESJONALNA POMOC W OBSZARZE KONFLIKTÓW SPORTOWYCH
POMAGAMY

Spory o charakterze instytucjonalnym

Pomagamy w sporach toczonych pomiędzy związkami sportowymi, klubami, organizatorami wydarzeń sportowych, właścicielami obiektów etc. Mamy doświadczenie w pracy w strukturach sportu i godzeniu wielu grup interesów.
ROZWIĄZUJEMY

Spory sportowców z instytucjami

Spory pojedynczych sportowców z instytucją zawsze wydają się trudne. Czy jest to klub, czy związek sportowy, sponsor, czy może Polski Komitet Olimpijski, Paraolimpijski lub Sportów Nieolimpijskich. I w takich sytuacjach udaje nam się znaleźć wspólny język.
ANGAŻUJEMY SIĘ

Spory dotyczące finansów

Z powodzeniem rozwiązujemy spory dotyczące wszelkich kwestii finansowych, w tym : wynagrodzeń sportowców, opłat transferowych, prowizji menedżerskich, środków od sponsorów i z racji wykorzystania prawa do wizerunku oraz spory w obszarze pozyskiwania środków na rozwój sportu.
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z

Centrum Mediacji
Sportowej?

Oszczędzasz czas
Twoja sprawa jest rozpatrywana natychmiast. Nie mamy żadnych przeciążeń - od razu przystępujemy do działania. Nie mamy żadnych instancji - tu się nikt nie odwołuje. Potrzebujemy 1 do 3 posiedzeń, by rozwiązać spór. Między posiedzeniami nie ma żadnych długich czasów oczekiwania.
Zachowujesz relacje
Skoro nikt nie przegrywa i nie ma wyroku - to rozmawiać z sobą potem dużo łatwiej. W 95 % przypadków, po zakończeniu mediacji strony pozostają ze sobą w kontakcie. Żal by było zapomnieć o wielu wspólnie przeżytych wspaniałych chwilach.
Oszczędzasz pieniądze
Mediacja jest dużo tańsza od sądów. W sądach płacisz za każdą instancję. W mediacji instancji nie ma, a stawki dużo niższe. Dodatkowo, w mediacji nie potrzebujesz profesjonalnego pełnomocnika procesowego - oszczędzasz jego koszty zastępstwa procesowego.
Unikasz sądów
Co do zasady mediacja sportowa poprzedza spór sądowy ( chociaż może zostać zainicjowana również w trakcie toczącego się sporu sądowego ). Mediacja "wyręcza" sąd, a Tobie ogranicza niepotrzebny stres z postępowaniem sądowym związanym.
Unikasz rozgłosu
Mediacja jest poufna. Odbywa się "w zaciszu gabinetu". O podpisanej ugodzie i jej warunkach w zasadzie nie rozmawiamy. Głośny konflikt zostaje wyciszony. Jedyny kto na tym cierpi - to "wścibski" dziennikarz.
Proces jest wygodny
Na sali sądowej składasz przysięgi, często wstajesz, siedzisz na przeciw drugiej strony, nie napijesz się kawy. Mało mówisz i denerwuje cię pełnomocnik strony przeciwnej. Jesteś otoczony kodeksami i segregatorami dokumentów. Wyobraź więc sobie mediację - przy okrągłym stole, z napojami i ciastkami, bez potrzeby profesjonalnych pełnomocników i tony dokumentów. Albo w domu, w ulubionym miejscu, rozwiązując swój spór on-line. Ten komfort zapewni ci Centrum Mediacji Sportowej.

JESTEŚMY SKUTECZNI

Nasze Sukcesy

Choć Centrum Mediacji Sportowej jest organizacją stosunkowo młodą, to zdążyło udowodnić swoją skuteczność w wielu, nieraz bardzo skomplikowanych, sprawach. Zobacz jak działamy!
https://centrummediacjisportowej.pl/wp-content/uploads/2022/11/test5.webp
DLACZEGO

Warto Nam
Zaufać?

W rozwiązywaniu sporów sportowych nie ma lepszego narzędzia jak mediacja sportowa. Dlatego na bazie naszych wieloletnich doświadczeń i praktyki, w grupie ekspertów, stworzyliśmy dla Ciebie profesjonalne CENTRUM MEDIACJI SPORTOWEJ.

Fundację, której misją jest rozwiązać każdy konflikt bez potrzeby kierowania spraw na drogę postępowania sądowego w ramach sądownictwa powszechnego, czy sądownictwa polubownego ( arbitrażowego ). Tu nie ma wyroków – wygranych i przegranych. Tu wszyscy wygrywają!

Doświadczenie

Bezstronność

Skuteczność

Co nowego?

Blog CMS

Ważna rola rodziców w procesie mediacji w sporcie
Ważna rola rodziców w procesie mediacji w sporcie
W sporcie dziecięcym i młodzieżowym, mediacja odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu zdrowych relacji oraz wspieraniu rozwoju emocjonalnego i społecznego uczestników. Jednak równie istotną rolę pełnią rodzice, którzy często są kluczowymi uczestnikami tego procesu. Należy zastanowić się jakie zadania i odpowiedzialności spoczywają na rodzicach w kontekście mediacji w sporcie oraz jakie korzyści może przynieść...
Ekwiwalent za wyszkolenie sportowca
Ekwiwalent za wyszkolenie sportowca
W świecie sportu, rozwój zawodników to fundamentalna część strategii każdego klubu czy związku. Wyszkolenie młodych talentów wymaga znacznego nakładu czasu, pracy i środków finansowych. Dlatego też ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika stanowi istotną kwestię dla klubów, federacji oraz samych zawodników. Jednakże, pomimo jego istotności, problematyka związana z tym ekwiwalentem często staje się przedmiotem kontrowersji i niejasności....
Mediacja na Bliskim Wschodzie – jak się ukształtowała, jak się rozwinęła w porównaniu ze wzorcami zachodnimi ?
Mediacja na Bliskim Wschodzie – jak się ukształtowała, jak się rozwinęła w porównaniu ze wzorcami zachodnimi ?
HISTORIA Mediacja istniała na Bliskim Wschodzie już setki lat temu. W rzeczywistości koncepcja powierzenia neutralnej i obiektywnej stronie trzeciej decyzji w sprawie rozwiązania sporu jest dobrze zakorzeniona w tradycjach arabskich/islamskich. Na przykład, jedną z najbardziej znanych historii z wczesnego życia proroka Mahometa jest ta, w której został on wybrany przez zwaśnione plemiona do rozstrzygnięcia sporu...
POTRZEBUJESZ WSPARCIA

w sporze sportowym?

Potrzebujesz wsparcia

w sporze sportowym?

Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.