Zintegrowanie środowiska futbolu amerykańskiego

zjazd 8 czołowych klubów i decyzja o utworzeniu Polskiego Związku Sportowego

WYZWANIECo Stanowiło Problem

W sierpniu 2019 roku, przedstawiciele 8 czołowych polskich klubów spotkali się w Centrum Mediacji Sportowej we Wrocławiu i przed mediatorem rozmawiali w sprawie integracji bardzo podzielonego i skłóconego ze sobą środowiska.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ROZWIĄZANIE

W jaki sposób
Pomogliśmy?

Efektem mediacji było opracowanie wspólnych celów na drodze w dążeniu  do utworzeniu Polskiego Związku Sportowego, czyli najwyższej formy prawnej dla organizacji reprezentującej daną dyscyplinę sportu.

Dzięki mediacji, na bazie ugody rozpoczęto wspólne działania integracyjne w środowisku. W ich wyniku zawiązano i zarejestrowano Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce, który następnie uzyskał status Polskiego Związku Sportowego.

https://centrummediacjisportowej.pl/wp-content/uploads/2022/11/futbol3.webp
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
TO CO NAJWAŻNIEJSZE

Opinia Klienta

Michał Latoś z Panthers Wrocław:

Mediacja okazała się bezcenna. Ileż to było sporów w środowisku – nikt nikogo nie chciał słuchać – każdy myślał o sobie. Dwa ośrodki władzy, które nie mogły przez to zdobyć właściwego uznania Ministra Sportu i organizacji międzynarodowych. Z perspektywy czasu, widać iż dzięki mediacji udało się załagodzić spory, a przede wszystkim wypracować wspólne stanowisko, co zaowocowało zjednoczeniem środowiska oraz utworzeniem organizacji reprezentującej jego cele i interesy.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA

w sporze sportowym?

Potrzebujesz wsparcia

w sporze sportowym?

Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.