Zajęcia gimnastyczne i poszkodowany uczestnik treningu

Podczas zajęć akrobatycznych organizowanych przez stowarzyszenie sportowe niepełnoletni uczestnik doznał złamania, co skłoniło jego rodzinę do żądania odszkodowania od organizatora.

WYZWANIECo Stanowiło Problem

Podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych z akrobatyki organizowanych przez jedno ze stowarzyszeń sportowych doszło do zdarzenia, w wyniku którego niepełnoletni uczestnik zajęć doznał urazu nogi – złamania kości strzałkowej.

Rodzina małoletniego poszkodowanego zażądała wysokiego odszkodowania od Stowarzyszenia – organizatora zajęć.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ROZWIĄZANIE

W jaki sposób
Pomogliśmy?

Spór powstał na tle sumy wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu od stowarzyszenia. Stowarzyszenie zgłosiło się do Centrum Mediacji Sportowej z prośbą o pomoc. Pełnomocnik poszkodowanego zgodził się na mediację i osiągnięto porozumienie co do wysokości kwoty.

Zawarcie ugody mediacyjnej okazało się bardzo dobrym rozwiązaniem. Podczas mediacji strony szybko  wypracowały porozumienie, urealniły kwotę roszczenia, a to pokazuje, że do zakończenia sporu nie potrzeba było postępowania sądowego i przerzucania się kolejnymi argumentami. Dzięki ugodzie rodzina poszkodowanego mogła skoncentrować się na codziennym życiu rodzinnym i zawodowym, a stowarzyszenie – na swojej działalności sportowej i uniknięciu „negatywnego” rozgłosu.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
TO CO NAJWAŻNIEJSZE

Opinia Klienta

Prezes Stowarzyszenia:


Dzięki mediacji udało się rozwiązać spór, który w sądzie mógł trwać nawet kilka lat, dużo kosztować pieniędzy i nerwów, a także rozpowszechnić „negatywną opinię o naszej działalności” . Mediacja nas przed tym wszystkim uchroniła.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA

w sporze sportowym?

Potrzebujesz wsparcia

w sporze sportowym?

Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.