Agencja menedżerska reprezentująca zawodników zagranicznych a kluby sportowe z Polski

Rozstrzyganie sporu z kontraktu sportowego, między agencją menedżerską reprezentującą zawodników zagranicznych, a klubami sportowymi z Polski.

WYZWANIECo Stanowiło Problem

Kluby sportowe w grach zespołowych z Polski zalegały z płatnościami z tytułu kontraktów zawodniczych reprezentującej zawodników agencji menedżerskiej. Płatności te były już wymagalne i zaległe, co dla klubów mogło stanowić przeszkodę w procesie licencyjnym.

Komisja licencyjna polskiego związku sportowego sprawdza w procesie licencyjnym na podstawie przedłożonych dokumentów czy kluby nie zalegają zawodnikom, trenerom, innym członkom sztabu trenerskiego i członkom sztabu medycznego z wypłatą wynagrodzeń z tytułu kontraktów. Istnienie zaległości może skutkować nieprzyznaniem licencji klubowi na dany sezon rozgrywkowy. Zobowiązania wobec zawodników i innych osób można prolongować poprzez zawarcie ugody.

Wówczas nie są one traktowane jako wymagalne i komisja licencyjna może przyznać klubowi licencję na grę w danej klasie rozgrywkowej.

Między agencją, a klubem były również spory, co do faktycznej wysokości wynagrodzenia, wynikające z różnic kursowych i niedookreślenia kwoty kontraktu czy to kwota brutto czy netto.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ROZWIĄZANIE

W jaki sposób
Pomogliśmy?

Sprawy zostały poddane pod mediację i udało się wypracować ugodę, która po nadaniu jej tytułu wykonawczego i opatrzeniu w klauzulę wykonalności ma taką samą moc jak prawomocny wyrok sądowy. Poddanie sprawy pod mediację pozwoliło przede wszystkim zaoszczędzić stronom czasu. Trwało o wiele krócej niż mogłoby trwać postępowanie sądowe. Pozwoliło o wiele szybciej załagodzić spór o faktyczną wysokość zobowiązania oraz dało klubowi możliwość uzyskania licencji, co było konieczne również do dalszego funkcjonowania klubu.

Nieuzyskanie licencji spowodowałoby wycofanie zespołu z rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, pozbawiając klub możliwości dalszego funkcjonowania, wpływów z transmisji telewizyjnych, kontraktów marketingowych zawartych przez ligę oraz umów sponsorskich zawartych przez klub, uzależnionych od jego gry w ekstraklasie. A sportowcom najlepsze zabezpieczenie – brak realizacji ugody pozwalał od razu wszcząć postępowanie komornicze ( egzekucyjne ) bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego I i II instancji.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
TO CO NAJWAŻNIEJSZE

Opinia Klienta

Andrzej Grzyb – pierwszy licencjonowany menedżer w Polsce

W swoim dorobku przeprowadziłem setki transferów : tych najlepszych jak Leon i tych, którzy dopiero zaczynają i pozostają jeszcze pod opieką rodziców. Gdyby instytucja mediacji istniała wcześniej, ileż by to nam ograniczyło sporów i zaoszczędziło czasu ? Te wszystkie ciężkie rozmowy z klubami o płatnościach, transferach, kontuzjach, ubezpieczeniach…. Mediacja okazuje być bardzo dobrym i szybkim narzędziem w osiągnięciu porozumienia i rozwiązaniu sporu w każdym obszarze.

POTRZEBUJESZ WSPARCIA

w sporze sportowym?

Potrzebujesz wsparcia

w sporze sportowym?

Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!
Dane teleadresoweFundacja Centrum Mediacji Sportowej Dauerman
ul. Powstańców Śląskich 9
53-332 Wrocław
Znajdziesz na stronieMenu
Pozostańmy w kontakcieZapraszamy!

2023 Copyright by CMS. All rights reserved.