Profesjonalna pomoc

w rozwiązywaniu sporów

Mediacja sportowa

Mediacja jako metoda polubownego rozwiązywania sporów sportowych ma szczególne znaczenie w tych sprawach, w których strony współpracują ze sobą od dłuższego czasu i mają w perspektywie dalszą współpracę. Korzyści płynące z mediacji to:

 

  • jest alternatywną do postępowania sądowego,  metodą rozwiązywania sporów, stosowana niemal na całym świecie, także w sprawach sportowych
  • istotą mediacji jest zaangażowanie w konflikt bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej (mediatora), która pomaga skonfliktowanym stronom w dojściu do porozumienia
  • celem mediacji jest zawarcie ugody, która będzie korzystna dla każdej ze stron