Regulamin i cennik

Regulamin

Kliknij, by wyświetlić regulamin.
 
 

Tabela obowiązujących opłat

Rodzaj sprawy Opłata od wniosku Opłata mediacyjna Opłata za sporządzenie ugody
Niemajątkowe lub o w.p.s. między 25.000 zł, a 50.000 zł 500,00 zł od strony składającej wniosek 500,00 zł od każdej ze stron

(opłata obejmuje dwa posiedzenia mediacyjne)

500,00 zł od każdej ze stron
o w.p.s. między 50.000 zł, a 75.000 zł 500,00 zł od strony składającej wniosek 750,00 zł od każdej ze stron

(opłata obejmuje dwa posiedzenia mediacyjne)

750,00 zł od każdej ze stron
o w.p.s. między 75.000 zł, a 100.000 zł 500,00 zł od strony składającej wniosek 1.000,00 zł od każdej ze stron

(opłata obejmuje dwa posiedzenia mediacyjne)

1.000,00 zł od każdej ze stron
o w.p.s. między 100.000 zł, a 500.000 zł 500,00 zł od strony składającej wniosek 2.500,00 zł od każdej ze stron

(opłata obejmuje trzy posiedzenia mediacyjne)

2.500,00 zł od każdej ze stron
o w.p.s. między 500.000 zł, a 1.000.000 zł 500,00 zł od strony składającej wniosek 5.000,00 zł od każdej ze stron

(opłata obejmuje trzy posiedzenia mediacyjne)

5.000,00 zł od każdej ze stron
o w.p.s. między 1.000.000 zł, a 2.000.000 zł. 500,00 zł od strony składającej wniosek 10.000,00 zł od każdej ze stron

(opłata obejmuje trzy posiedzenia mediacyjne)

10.000,00 zł od każdej ze stron
o w.p.s. między 2.000.000 zł, a 5.000.000 zł 500,00 zł od strony składającej wniosek 25.000,00 zł od każdej ze stron

(opłata obejmuje trzy posiedzenia mediacyjne)

25.000,00 zł od każdej ze stron
o w.p.s. powyżej 5.000.000 zł 500,00 zł od strony składającej wniosek 50.000,00 zł od strony

(opłata obejmuje trzy posiedzenia mediacyjne)

50.000,00 zł od każdej ze stron

Do powyższych kwot doliczona zostanie równowartość  23% VAT.

 

 

UWAGI:

 

Opłata od wniosku:

 

Opłata mediacyjna:

 

Opłata za sporządzenie ugody: