Wniosek o mediację

Wnoszę o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i wskazanie Mediatora w sprawach sportowych.

Jednocześniej informuję, iż:

Dane wnioskodawcy

Osoba do kontaktu

Dane drugiego uczestnika sporu

Osoba do kontaktu

W związku z istniejącym sporem sportowym dotyczącym:

o wartości: